Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 191/17

Sygn. akt III RC  191/17

Postanowienie

Dnia 9 października 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie:

Przewodniczący:            SSR  Beata Owoc

Protokolant:                   stażysta Grzegorz Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2018r. w Sanoku na rozprawie

sprawy z powództwa Sylwii Kopczak

przeciwko Adrianowi Kopczak i małoletniej Oliwii Kopczak

o zaprzeczenie ojcostwa

na podstawie art. 144 § 1 k. p. c.

 

postanawia:

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adriana Kopczak kuratora procesowego w osobie jego matki– Katarzyny Kopczak celem reprezentowania pozwanego w toczącym się postępowaniu;
  2. ogłosić niniejsze postanowienie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Gminy w Sanoku oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sanoku przez okres 1 miesiąca;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia postanowienia.

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                  SSR Beata Owoc

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 191/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Owoc
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d