Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 112/18

Sygn. akt III Nsm  112/18

 Z a r z ą d z e n i e

Dnia 7 września 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący :   SSR Beata Owoc             

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Grzegorza Szuma

z udziałem Kariny Szuma

o zmianę wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej nad małol. Oliwią Szuma

 

z a r z ą d z a :

  1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Kariny Szuma kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Krystyny Kowalskiej, celem reprezentowania uczestniczki w toczącym się postępowaniu;
  2. ogłosić niniejsze zarządzenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Miasta w Sanoku przez okres 1 miesiąca.
  3. uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia zarządzenia.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 112/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Owoc
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-09-07
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
b/d