Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 467/19

2019-10-31

Sygn. akt: I Ns 467/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 16 października 2019 r. 

Przewodniczący: Asesor Sądu Rejonowego w Sanoku  I Wydział Cywilny - Anna Sowa

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 r. w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zofii Jantosz, Romana Jantosz

z udziałem nieznanego z miejsca pobytu Dariusza Bar

o zniesienie współwłasności

 

z a r z ą d z a :

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Dariusza Bar kuratora w osobie radcy prawnego Marty Witowskiej  do zastępowania w sprawie, 
  2. skuteczność doręczenia kuratorowi pism procesowych uzależnić od upływu terminu jednego miesiąca od daty wywieszenia w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku,
  3. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku tut. Sądu oraz Urzędzie Miasta w Sanoku.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 467/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
asesor sądowy Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-31
Opis zmiany:
b/d