Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku I Ns 300/17

Sygn. akt. I Ns 300/17

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sanoku I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 300/17, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Paulinie Chinalskiej c. Aleksandra i Anieli, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Trepczy nr 33 gmina Sanok, zmarłej w dniu 22 października 1988r. w Sanoku,
- Michale Srogim s . Aleksandra i Pauliny mającemu ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Trepczy gmina Sanok, zmarłym w dniu 26 sierpnia 2004r. w Sanoku ,
- Józefie Srogim s. Aleksandra i Pauliny mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Trepczy gmina Sanok, zmarłym w dniu 2 sierpnia 2016r. w Trepczy.
      w z y w a  się wszystkich spadkobierców zmarłych, w szczególności Władysława Srogiego syna spadkodawczyni Pauliny Chinalskiej , ewentualnie spadkobierców po nim , aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Sanoku i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Paulinie Chinalskiej.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku I Ns 300/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Elżbieta Domańska
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-04
Publikacja w dniu:
2018-10-04
Opis zmiany:
b/d