Ewidencje, rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. 03.5.22), zaś archiwa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz.U. Nr 6, poz. 443) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985r. – w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS Nr 8 poz. 55). W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.
 
Dane zawarte w rejestrach udzielane są stronom i uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

Rejestr zmian dla: Ewidencje, rejestry i archiwa

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Piotr Kołodziejczyk
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-24
Publikacja w dniu:
2017-08-24
Opis zmiany:
b/d