Biuro Podawcze

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Sanoku
(za wyjątkiem pism do Wydziału Ksiąg Wieczystych)
ul. Kościuszki 5
38-500 Sanok
pok. nr 1, parter (hol)
przyjmuje interesantów w godzinach:
w poniedziałek
od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku
od 8:00 do 15:00
uwaga: w każdy ostatni dzień miesiąca w godz. 7:30 - 14:30

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku
ul. Kościuszki 5
38-500 Sanok
pok. nr 16, parter
przyjmuje interesantów w godzinach:
w poniedziałek
od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku
od 8:00 do 15:00

Wszelkie pisma adresowane do Sądu Rejonowego wpływają do Biura Podawczego.

Pisma i przesyłki sądowe wysyłane przez Sąd Rejonowy doręcza się adresatom za potwierdzeniem odbioru. Doręczenia sądowe dokonywane są przede wszystkim przez pocztę.

Rejestr zmian dla: Biuro Podawcze

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d