A-110-2/18

 • Nazwa:

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018r. poz. 577 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U z 2014 r. poz. 400)

  ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę o pracę na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sanoku – docelowo sekretarz w wymiarze- 0,5 etatu

 • Oznaczenie konkursu:
  A-110-2/18
 • Stanowisko:

  stażysta

 • Termin zgłoszenia:

  21 września 2018r.

 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sanoku, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Sanoku, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu) podpisane własnoręcznie,
  • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie
  • kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na podstawie RODO,
  • oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Wyniki I etapu:
 • Wyniki II etapu:
 • Wyniki III etapu:

Rejestr zmian dla: A-110-2/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
Wyniki III etapu
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-04
Publikacja w dniu:
2018-10-04
Opis zmiany:
Wyniki II etapu
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
Wyniki I etapu
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-05
Opis zmiany:
b/d