Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia I Ns 590/17

Przed Sądem Rejonowym w Sanoku pod Sygn. akt I Ns 590/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Surgiewicz o zasiedzenie nieruchomości, położonej w Zarszynie, stanowiącej działki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o nr: 1055 (o pow. 0,0477 ha), 1080 (o pow. 0,0195 ha), 1206 (o pow. 0,0386 ha) dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00043872/6 przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców po Zofii Hajnus, ur. 13.05.1908 r. w Zarszynie, c. Marceli i Szymona, zm. 26.02.2003 r., ostatnio zameldowanej pod adresem: Wrocław, ul. Czackiego nr domu 66), aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia I Ns 590/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-24
Opis zmiany:
b/d