Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia I Ns 222/17

Przed Sądem Rejonowym w Sanoku pod Sygn. akt I Ns 222/17 toczy się postępowanie z wniosku Zygmunta Żyłki i Marii Koncewicz Żyłki o zasiedzenie nieruchomości gruntowej, położonej w Sanoku, stanowiącej część działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1416/1 obręb Posada, o powierzchni około 32 m2, której uprzednio odpowiadała działka nr 3102/1 i dla której założony jest zbiór dokumentów nr 677 Sanok III w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym Mieczysława Ansion (ostatnio zamieszkałego w Opolu, natomiast wcześniej w Sanoku przy ul. Konarskiego 10), ewentualnie spadkobierców po nim, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia I Ns 222/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-24
Opis zmiany:
b/d