Sąd Rejonowy w Sanoku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Przeglądarka Ksiąg Wieczystych

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż zawartość ksiąg wieczystych można przeglądać a także uzyskać odpis/wyciąg z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pomocą systemu informatycznego dostępnego pod adresem:

https://ekw.ms.gov.pl

W celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych należy:

1. Pobrać i wypełnić formularz - http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/
2. Opłacić wniosek:
- w kwocie 30zł za odpis zwykły
- w kwocie 60zł za odpis zupełny
- w kwocie 10zł za zaświadczenie o zamknięciu księgi przy czym opłata musi być uiszczona:
- przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Sanoku NBP O/O RZESZÓW 44 1010 1528 0033 5922 3100 0000 z dopiskiem:

  • opłata za odpis z KW nr ... (podać numer księgi wieczystej)
  • opłata za wpis w KW nr ... (podać numer księgi wieczystej)

- w kasie sądu – poza godzinami otwarcia kasy sądu wniosek można opłacić wyłącznie przelewem na wyżej wskazane konto bankowe (liczy się data zaksięgowania na rachunku bankowy Sądu Rejonowego w Sanoku) - nie ma możliwości uiszczenia opłaty znakami opłaty sądowej.
3. Dowód wpłaty dołączyć do wniosku – po sporządzeniu i wydaniu odpisu oryginał dowodu wpłaty jest zwracany.
4. Złożyć wniosek.

UWAGA! Wniosek, który nie został złożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej – pozostawia się bez nadania biegu.

Odpis wydawany jest w terminie późniejszym w przypadku:
- braku księgi wieczystej w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,
- jeżeli księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została przyjęta na stan Wydziału Ksiąg Wieczystych,
- gdy księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została ujawniona w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,
- awarii systemu.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2010-07-27 07:43:29
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2014-07-04 18:44:04
Odsłon: 35951
Dziennik zmian
 

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości