Sąd Rejonowy w Sanoku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Formularze i druki udostępniane przez POI

Wzory

Drukuj PDF

Wzory

1. Pozew o zapłatę Pozew o zapłatę.rtf Pozew o zapłatę.pdf

2. Pozew o zachowek Pozew o zachowek.rtf Pozew o zachowek.pdf

3. Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego (cywilne) Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego (cywilne).rtf Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego (cywilne).pdf

4. Apelacja Apelacja.rtfApelacja.pdf

5. Pozew o roszczenia ze stosunku pracy Pozew o roszczenia ze stosunku pracy.rtfPozew o roszczenia ze stosunku pracy.pdf

6. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia.rtf Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia.pdf

7. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej.rtf Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej.pdf

8. Pozew o eksmisję Pozew o eksmisję.rtfPozew o eksmisję.pdf

9. Wniosek o podział majątku dorobkowego Wniosek o podział majątku dorobkowego.rtf Wniosek o podział majątku dorobkowego.pdf

10. Wniosek o uwłaszczenie Wniosek uwłaszczenie.rtf Wniosek o uwłaszczenie.pdf

11. Pozew o ochronę naruszonego posiadania Pozew o ochronę naruszonego posiadania.rtf Wniosek o uwłaszczenie.pdf

12. Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia.rtf Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia.pdf

13. Pozew o odszkodowanie Pozew o odszkodowanie.rtf Pozew o odszkodowanie.pdf

14. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu.rtf Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu.pdf

15. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia / ograniczenia wolności Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia / ograniczenia wolności.rtf Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia / ograniczenia wolności.pdf

16. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych.rtf Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych.pdf

17. Sprzeciw od wyroku nakazowego Sprzeciw od wyroku nakazowego.rtf Sprzeciw od wyroku nakazowego.pdf

18. Wniosek o wydanie wyroku / postanowienia z uzasadnieniem Wniosek o wydanie wyroku / postanowienia z uzasadnieniem Wniosek o wydanie wyroku / postanowienia z uzasadnieniem.pdf

19. Wniosek o zatarcie skazania Wniosek o zatarcie skazania.rtf Wniosek o zatarcie skazania.pdf

20. Prywatny akt oskarżenia - o pobicie Prywatny akt oskarżenia - o pobicie.rtf Prywatny akt oskarżenia - o pobicie.pdf

21. Pozew o alimenty Pozew o alimenty.rtf Pozew o alimenty.pdf

22. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.rtf Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.pdf

23. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane.rtf Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane.pdf

24. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.rtf Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.pdf

25. Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu.rtf Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu.pdf

26. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.rtf Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.pdf

27. Pozew o uchylenie alimentów Pozew o uchylenie alimentów.rtf Pozew o uchylenie alimentów.pdf

28. Wniosek o obniżenie alimentów Wniosek o obniżenie alimentów.rtf Wniosek o obniżenie alimentów.pdf

29. Wniosek o przysposobienie Wniosek o przysposobienie.rtf Wniosek o przysposobienie.pdf

30. Wniosek o podwyższenie alimentów Wniosek o podwyższenie alimentów.rtf Wniosek o podwyższenie alimentów.pdf

31. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej.rtf Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej.pdf

32. Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dzieci Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dzieci.rtf Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dzieci.pdf

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2010-04-19 10:44:05
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-04-24 10:29:28
Odsłon: 18445
Dziennik zmian
 

Druki

Drukuj PDF

Druki

1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.rtf Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.pdf

2. Wniosek o zgodny dział spadku Wniosek o zgodny dział spadku.rtf Wniosek o zgodny dział spadku.pdf

3. Wniosek o zgodny dział spadku i zniesienie współwłasności Wniosek o zgodny dział spadku i zniesienie współwłasności.rtf Wniosek o zgodny dział spadku i zniesienie współwłasności.pdf

4. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości.rtf Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości.pdf

5. Wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą, opiekę prawną nad dzieckiem, o zgodę na wybranie dziecka ze szpitala, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej dziadków macierzystych dziecka, ustanowienie opiekunami prawnymi Wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą, opiekę prawną nad dzieckiem, o zgodę na wybranie dziecka ze szpitala, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej  dziadków macierzystych dziecka, ustanowienie opiekunami prawnymi.rtf Wniosek o zniesienie ustanowienie rodziną zastępczą, opiekę prawną nad dzieckiem, o zgodę na wybranie dziecka ze szpitala, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej  dziadków macierzystych dziecka, ustanowienie opiekunami prawnymi.pdf

6. Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym - na stronie MS

(Prosimy drukować dwustronnie)

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS).rtf Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS).pdf

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT) Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT).rtf Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT).pdf

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN).rtf Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN).pdf

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD).rtf Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD).pdf

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP) Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP).rtf Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP).pdf

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU).rtf Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP).pdf

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD) Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD).rtf Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD).pdf

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL).rtf Wniosek o Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL).pdf

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
(Prosimy drukować dwustronnie)

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS).rtf Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS).pdf

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2010-04-19 10:44:05
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-04-24 10:34:19
Odsłon: 3380
Dziennik zmian
 Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości